Technický list - Viplanyl

 

Vlastnosti:

 • vysoká odolnost PVC vrstvy proti působení povětrnostních podmínek, zejména proti vzniku povrchových prasklin, tzv. "tvrdnutí" povrchu a barevným změnám,
 • vysoká odolnost proti "bílé korozi", která je dána vícevrstvým nátěrovým systémem obou stran plechu,
 • ohebnost a pružnost PVC vrstvy při nízkých teplotách,
 • dokonalá adheze mezi PVC vrstvou a plechem,
 • výborná svařitelnost se všemi běžně vyráběnými hydroizolačními PVC fóliemi,
 • barva PVC vrstvy dle přání zákazníka,
 • zpracování plechů je možné všemi běžným postupy (stříhání, ohýbání, tvarování),
 • vrstva PVC nevyžaduje po celou dobu životnosti žádnou další údržbu či obnovu,
 • zvýšené mechanické vlastnosti, zejména pevnost PVC vrstvy.

Výše uvedené užitné vlastnosti tohoto typu poplastovaného plechu jsou dány především:

 • použitím kvalitního žárově pozinkovaného plechu (dle DIN EN 10142), vhodného pro aplikace ve stavebnictví - střešní krytiny, klempířské prvky, trapézové plechy atd.
 • skladbou ochranného nátěrového systému - dokonale odmaštěný plech z obou stran chemicky předupravený - pasivovaný, z obou stran chráněný vrstvou základního vypalovacího laku - primeru. Vrchní lícová strana opatřená vrstvou měkčeného PVC o tloušťce min. 0,6 mm
 • složením PVC vrstvy, vyráběné podle dlouhodobě vyvíjené a testované receptury (společně s významnými výrobci PVC přísad) s třístupňovou stabilizací proti slunečnímu záření, speciálními stabilizátory zaručujícími zvýšenou odolnost proti tepelné degradaci při svařování horkým vzduchem, s nižší náchylností k tzv. "tvrdnutí" povrchu dosažené použitím změkčovadel s omezenou vymývatelností vodou a migrací na povrch PVC vrstvy.

Odolnost proti povětrnostním podmínkám

 • speciálně vyvinuté složení třístupňového stabilizačního systému poskytuje téměř dokonalou ochranu proti nežádoucím vlivům slunečního záření, zejména UV složce, která způsobuje stárnutí. Srovnávací testy urychleného stárnutí na Q-U-V Testeru,(firmy The Panel Company, USA, Lampa UVB 313, cyklus zkoušky: 6 hod. UV expozice, 4 hod. kondenzace, 8 hod. UV expozice, 6 hod. kondenzace ), prokázaly, že nedochází k vzniku povrchových defektů - prasklin, trhlin apod.
 • odolnost ochranné PVC vrstvy proti porušení byla zkoušena dle ČSN 64 0612 až do -30 °C,
 • nově vyvinutý měkčící systém se vyznačuje především zvýšenou odolností proti vymývání vodou a vypocování (migraci) změkčovadel vlivem slunečního záření, čímž se potlačuje tzv. "tvrdnutí" povrchu PVC vrstvy a tím i vznik trhlin a prasklin.

Svařitelnost horkým vzduchem

 • dosažení kvalitního homogenního a pevného spojení mezi PVC hydroizolační fólií a PVC vrstvou na plechu a to i za ztížených povětrnostních a pracovních podmínek, na ne zcela dobře přístupných místech je umožněno: dostatečnou tloušťkou PVC vrstvy - min. 0,6 mm,
 • vysokou odolností PVC vrstvy proti tepelné degradaci při náhodném přehřátí svařovaných ploch v průběhu svařování, Odolnost PVC vrstvy je zkoušena dle následujícího postupu: Horkovzdušný přístroj Leister - Triak (stupeň 8) působí na vzorek horkým vzduchem ze vzdálenosti 20 mm, po dobu 10, 20, 40 a 60 s.
 • obdobným složením PVC vrstvy jako u běžně používaných PVC hydroizolačních fólií.

Odolnost svařovaných spojů proti působení vody byla odzkoušena ponorem do vody. Po jednom měsíci ponoru nebyla pozorována žádná změna mech. vlastností. Podobného výsledku bylo dosaženo i po tepelném namáhání spoje při 80 °C po dobu 7 dní.

Soudržnost PVC vrstvy a plechu

Soudržnost (adheze) PVC vrstvy k plechu je zkoušena dle následujícího postupu: Vzorek je zcela ponořen do vody po dobu 120 hodin ( teplotní cyklus je 90 °C / 8 hod a 25 °C / 16 hod.). Po ukončení zkoušky nesmí u sledovaného vzorku dojít ke zhoršení adheze. Stejných výsledků musí být dosaženo i po expozici v horkovzdušné sušárně při teplotě 80 °C po dobu 7 dní.

Požární vlastnosti

Výsledkem stanovení stupně hořlavosti dle ČSN 73 0862 (BS 476) bylo zařazení poplastovaného plechu VIPLANYL do stupně hořlavosti "C1" (těžce hořlavá).

Použití

 • kotvící, úchytné a dokončovací prvky pro PVC fólie, které jsou používány k hydroizolaci střech, bazénů, podzemních staveb atd.,
 • klempířské prvky - pro oplechování střech, teras, balkónů, lodžií, atik, říms, parapetů,
 • obklady a podhledy v prostorách s agresivním prostředím.

Sortiment

Typ, tloušťka plechu a barvy ochranné vrstvy závisí na požadavcích zákazníka. Standardně dodávaný je pozinkovaný plech v tabulích o rozměru 2 x 1 m, v 11 barvách (černá, čtyři odstíny šedé, bílá, dva odstíny zelené, hnědá, červená a modrá).

Údržba

Plechy VIPLANYL nevyžadují po celou dobu životnosti (25-30 let) žádnou údržbu či obnovu PVC vrstvy.

Zpracování

Zpracování (stříhání, ohýbání, tvarování apod.) plechů VIPLANYL je obdobné zpracování samotného plechu bez PVC vrstvy s tím rozdílem, že tyto plechy nelze spojovat pájením resp. svařováním. Spojování je možné přeložením, přeplátováním, popř. nýtováním.

Záruka

Při dodržení uvedených doporučení poskytuje výrobce plechu VIPLANYL desetiletou záruku na kvalitu ochranné vrstvy.

Charakteristika Viplanylu:

VIPLANYL je kompozitním materiálem, tvořeným z kovového základního materiálu a z organického povrstvení, který v sobě spojuje vynikající vlastnosti obou uvedených materiálů.

Ochranná vrstva z organického materiálu poskytuje výrobku vynikající ochranu proti korozi, vyznačuje se dobrou zpracovatelností a může být provedena v mnoha různých barvách, takže lze navíc dosáhnout ještě vysokého dekorativního účinku.

Viplanyl - paleta

Doporučujeme: XBMC-Kodi.cz; MePaBlu reklamace ©2007-2024 IZOLING CZ